Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2019

jajestem
jajestem

May 08 2019

jajestem
3230 c074
Reposted fromxalchemic xalchemic viakinkaaa kinkaaa

May 06 2019

jajestem
7717 b6f7 500
Reposted fromsoftboi softboi viaohhhfuckitt ohhhfuckitt

May 03 2019

jajestem

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viahavingdreams havingdreams

May 02 2019

jajestem
8913 e7d2 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viazzuuoo zzuuoo
jajestem
4606 3aca 500
Reposted fromsoftboi softboi viazzuuoo zzuuoo

April 28 2019

jajestem
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszelestyna szelestyna
jajestem
7069 8225 500
P.Grey "Czerwona Bogini"
Reposted fromszelestyna szelestyna
jajestem
7161 0413 500
Reposted fromszelestyna szelestyna
jajestem
6743 9455 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawrazliwa wrazliwa
jajestem
5319 a987
Reposted fromkarahippie karahippie viawrazliwa wrazliwa
jajestem
5356 f159
Reposted fromstayopen stayopen viawrazliwa wrazliwa
jajestem
3429 c548 500
Reposted fromanko25 anko25 viaMonia94 Monia94
jajestem

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viaMonia94 Monia94

March 29 2019

jajestem
8144 23ba
Reposted fromhagis hagis via8agienny 8agienny
jajestem
8197 50a6

March 24 2019

jajestem
Wracam z Instytutu i rozglądam się po tym pustym pokoju, zaraz mi się chce zejść na dół, żeby zadzwonić do kogoś. Więc siadam do roboty i robię, robię, bo wiem, że to jest obowiązkowe. Potem się kładę, nie mogę zasnąć, łażę po domu, jem, znowu się do czegoś zabieram aż tak się zmęczę sobą, że zasypiam. Ale przecież nie żyję, po to żeby się doktoryzować. Widzisz, ja, ja w gruncie rzeczy mam takie poczucie, że to co robię jest jeszcze na niby, że to jeszcze jest nie to, a to ważne naprawdę zacznie się od jutra, za tydzień, za miesiąc, za rok... nie wiem, jak wreszcie, jak wreszcie zrobię ten cały doktorat. Tak było zawsze, zawsze wydawało mi się, że moje prawdziwe życie jeszcze się nie zaczęło, mam tylko to na niby, więc mogę sobie pozwalać. Tak naprawdę, to chciałbym, żeby było inaczej. Żebym żył i czuł, że moje życie jest ważne właśnie teraz, w tym momencie.
— Punkt widzenia, 1980

March 09 2019

jajestem
jajestem
5740 d0c3 500
Reposted fromaunds aunds via8agienny 8agienny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl