Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2017

jajestem
jajestem
Reposted fromFlau Flau via8agienny 8agienny

September 15 2017

jajestem
Make it happen. Shock everyone.
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viamrrru mrrru
jajestem
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viaderida derida
1630 a1d0 500
Reposted fromamatore amatore viaderida derida
jajestem
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutoflove outoflove
jajestem
Zgodnie z moją obserwacją, człowiek ma w sobie tyle tęsknoty, że w każdej chwili może się zakochać. I to jest domniemanie miłości.
— Piotr Adamczyk - Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromMissMurder MissMurder viaoutoflove outoflove
jajestem
8138 f7e8
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutoflove outoflove

September 14 2017

2543 aff5
jajestem
Trzeba coś w sobie mieć, żeby mało mówić, bo kiedy się mało mówi, to się myśli, i to dużo.
— Cecelia Ahern, Pamiętnik z przyszłości
jajestem
7192 0d7e
Reposted fromsolitaire solitaire viajestemjeden jestemjeden
jajestem
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajestemjeden jestemjeden
jajestem
3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan viashowmeheaven showmeheaven
5287 2b3f 500
Reposted fromcarolinecrane carolinecrane via8agienny 8agienny
jajestem
3834 b57a

September 13 2017

jajestem
9603 3577 500
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viaderida derida
jajestem
Make it happen. Shock everyone.
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viamrrru mrrru
Reposted fromamatore amatore viaderida derida
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl