Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

jajestem
Reposted fromFlau Flau viaoutline outline
jajestem

June 21 2017

jajestem
2613 96cc
Reposted fromretaliate retaliate viaWolffGirl WolffGirl
jajestem
jajestem
jajestem
6246 4fe6
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viaWolffGirl WolffGirl
jajestem
jajestem

Dwa małe wilczki wpuszczono do sali pełnej luster.

Jeden z nich był radosnym zwierzakiem; skakał i bawił się, a gdziekolwiek się obrócił widział radosne, skaczące wilczki skore do zabawy.
Drugi wilczek byl zly i nadąsany; pokazywal kły, warczał i jeżył sierść, a gdziekolwiek się obrócił widział najeżone agresywne wilki gotowe do ataku.

Świat jest dla nas jak lustro.
Cokolwiek nosisz w środku, odbija się w rzeczywistości.

Jeżeli uważasz, że wszyscy ludzie są źli, wredni i knują na twoją niekorzyść- zastanów się czy aby nie mówisz o sobie
— Wilczo Głodna
Reposted fromWolffGirl WolffGirl vialonelyjulia lonelyjulia

June 20 2017

0510 97fd
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viawrazliwa wrazliwa
7090 5d43
Reposted fromget-fit get-fit viawrazliwa wrazliwa
jajestem
1265 0674
Reposted fromtwice twice viapsychodelik psychodelik
jajestem
8647 9b47
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viakrzysk krzysk
jajestem
4476 7c3b
Reposted fromczajnikq czajnikq viakrzysk krzysk
3896 3593 500
Reposted fromwestwood westwood vianiemaproblemu niemaproblemu

June 15 2017

jajestem
Zauważyłem, że tylko głupcy chcą, żeby ludzie wszyscy podobni byli do siebie. Kto rozumny, tego cieszy, że są na świecie: dzień i noc, lato i zima, młody i stary, że jest i motyl i ptak, że są różne kolory kwiatów i oczów ludzkich, że są dziewczęta i chłopcy. Kto nie lubi myśleć, tego niecierpliwi rozmaitość, która zmusza do myślenia.
— Korczak
Reposted fromvaka vaka viajestemjeden jestemjeden
jajestem
O inteligencji człowieka nie stanowi zasób posiadanych przez niego wiadomości, zwłaszcza wiadomości szkolnych, że nie stanowi o niej także to lub inne uzdolnienie specjalne lub talent (np. artystyczny, muzyczny, techniczny), ale pewna ogólna i stała właściwość umysłu, wyrażająca się w umiejętności tworzenia pojęć i sądów, w umiejętności prawidłowego myślenia, w umiejętności odróżniania rzeczy istotnych od nieistotnych, zdolności należytego porozumiewania się z innymi ludźmi, w pewnej spontaniczności i inicjatywie myślowej, których brak rzuca się w oczy w przypadkach niedorozwoju umysłowego.
— W. Łuniewski
Reposted fromsleepingsickness sleepingsickness viapouler pouler

June 13 2017

6122 1939
Reposted fromamatore amatore viamartinif16 martinif16

June 05 2017

jajestem
5561 2c83
Reposted fromnyaako nyaako viamrrru mrrru

May 30 2017

9600 6f93 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaoutoftears outoftears
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl