Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 27 2017

jajestem
I teraz patrzę na ciebie, a ty pytasz, czy nadal mnie obchodzisz, jakbym mógł przestać cię kochać.
— Cassandra Clare ‘Miasto szkła’
jajestem
Uważaj, których strun
Nieopatrznie duszą dotykasz.

Niektóre z nich mogą już nigdy
Nie chcieć przestać brzmieć.
— Maciej Wierszycki
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viajestemjeden jestemjeden
jajestem
5919 33e3 500
jajestem
You’ll understand why storms are named after people.
F. Scott Fitzgerald,  The Beautiful and Damned 
(via wordsnquotes)
Reposted fromkattrina kattrina viamarlylee marlylee
1762 804d
jajestem
Gdybym miał kiedyś napisać książkę o miłości, składałaby się ona z jednego zdania, którego sens miażdży mnie od środka: nigdy nie wiesz, który pocałunek będzie tym ostatnim.
— idź sobie
jajestem
Wie pan, wszystko jedno, czy się ma przed sobą sto lat, rok czy tydzień, zawsze się ma przed sobą wszystko.
— Jerzy Pilch - Bezpowrotnie utracona leworęczność
Reposted fromdurmik durmik viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

December 24 2017

jajestem
8892 6dc5 500
Reposted from3ch0 3ch0 viaisnotcominghome isnotcominghome
jajestem
Reposted fromFlau Flau viamorrina morrina
jajestem
5931 8a97 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamorrina morrina
jajestem
jajestem
7431 7f6f 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaoutoflove outoflove
jajestem
5596 90e6 500
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viacryingangel cryingangel
jajestem
3061 5034 500
Reposted fromkrzysk krzysk via8agienny 8agienny
jajestem
jajestem
0863 ee57
Reposted fromjudysza judysza viaisnotcominghome isnotcominghome
jajestem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl