Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2019

jajestem
2306 daaa 500
Jakub Zasada - Odmiany kawek (plakat)

November 23 2019

jajestem
jajestem

Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"

October 07 2019

jajestem
Miłości nie tracimy. My tylko poznajemy, że to nie była miłość.
— Colinas
Reposted frompokolorowana pokolorowana viadeparter departer
2004 594f 500
Reposted fromPhoenixbird Phoenixbird viadeparter departer
jajestem
jajestem
Tylko tyle możemy zrobić. Stawiać kolejne kroki. A jeśli zrobisz ich wystarczająco wiele, nagle dokądś docierasz.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
jajestem
Reposted fromyourtitle yourtitle
jajestem
8153 523e
Reposted fromsoftboi softboi
jajestem
7630 4406
Reposted fromfungi fungi via8agienny 8agienny
jajestem
1398 a21c
Reposted fromfeegloo feegloo viasilkdreams silkdreams

September 29 2019

jajestem
Tyle lat
uczyli nas
jak mówić
liczyć
pisać

ale dlaczego wciąż nie potrafimy
widzieć w drugim człowieku dobra
dostrzegać piękna w szczegółach
korzystać z życia
dbać o siebie, o bliskich
pielęgnować uczuć

a przede wszystkim
najzwyczajniej w świecie
kochać


— iyl
Reposted fromifyouleave ifyouleave viamefir mefir
jajestem
9985 1c94 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
jajestem
0978 bdff 500
Reposted frompiehus piehus viamefir mefir
jajestem
6583 8537 500
Reposted fromsoftboi softboi viahardbitch hardbitch
jajestem
7447 367f 500
I każdemu z nas po przyjacielu z zupy
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaantamariel antamariel
jajestem

September 15 2019

jajestem
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
jajestem
Spotkasz. Są trudniejsze rzeczy niż tysiąc kilometrów.
— Ochocki, Vithren.
jajestem
9845 7e2e 500
Reposted fromonlyman onlyman viabeminehoney beminehoney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl